Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa on kuvattu, miten Upinniemen Merisissit ry käsittelee jäsentensä ja sidosryhmiensä henkilötietoja. Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä partiotoiminnassa on osoitteessa partio.fi/tietosuoja.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Upinniemen merisissit ry. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ota yhteyttä osoitteesen info@upinniemenmerisissit.fi.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme sinulta saamiamme tietoja, jotka olet tai jotka huoltajasi antanut meille:

  • liittyessä jäseneksemme
  • ottaessasi yhteyttä meihin
  • ilmoittautuessasi tapahtumaan, kuten leiriin
  • toimittaessasi tietojasi varuskunta-alueen lupahallintaa varten

Lisäksi käsittelemme tietoja, jotka olet tai jotka huoltajasi on tallentanut Suomen Partiolaisten Kuksa-järjestelmään. Järjestelmään liittyvää jäsenten, huoltajien ja vapaaehtoisten tietojen käsittelyä on kuvattu Suomen Partiolaisten ylläpitämässä tietosuojaselosteessa.

Käsittelemme tietojasi perustuen

  • käsittelylle nimenomaisesti antamaasi suostumukseen (esim. varuskunnan lupa-asiat),
  • käsittelyn tarpeellisuuteen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (esim. kirjanpitolaki ja yhdistyslaki) tai
  • käsittelyn tarpeellisuuteen toteuttaaksemme meidän oikeutettuja etuja, jotka liittyvät sinun ja meidän väliseen merkitykselliseen suhteeseen, kun osallistut partiotoimintaan ja sen tuottamiseen.

Käsittelemme allergiatietoja ja muita vastaavia terveyttä koskevia tietojasi elintärkeiden etujesi suojaamiseksi.

Tietojen vastaanottajat

Tietosi voidaan tarvittaessa toimittaa viranomaisille ja muille partiotoimijoille, kuten kattojärjestöllemme Suomen Partiolaisille. Toimitamme tietoja varuskunnalle varuskunta-alueen lupahallintaa varten.

Tietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen.

Lupa-asioita varten kerättyjä tietoja (nimi, henkilötunnus) käsitellään jäsenyyden ajan. Muita jäsenyyteen liittyviä henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja korkeintaan 5 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja voidaan, joko kokonaan tai osittain, säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli meillä on säilyttämiseen laissa, kuten kirjanpitolaissa, säädetty peruste tai mikäli henkilötietojen pidemmälle säilyttämiselle on jokin muu oikeutettu peruste. Tällaisissa tapauksissa henkilötietosi tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

Arvioimme henkilötietojesi tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin säännöllisesti.

Oikeutesi rekisteröitynä

Sinulla on oikeus pyytää:

  • pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
  • henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; ja
  • saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomioithan, että tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.

Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuojavirastolle).